Hartekracht
Coaching en Vitaliteit
celzouten

Celzouten passen heel mooi binnen mijn holistische (TAO-istische) levensvisie. Maar ook als je een andere levensvisie hebt kunnen celzouten je prima verder helpen in je processen.

Het leven is een constant zoeken naar (nieuwe) balans, groei, bewustwording, tevreden en gelukkig zijn met mezelf. Gezondheid en vitaliteit zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
Indien je ervoor kiest om de groei en bewustwordingsprocessen aan te gaan en je het liefst alles bij het oude wilt laten, ben je hier aan het verkeerde adres. Celzouten brengen beweging, energie om zaken op te pakken, ze brengen helderheid en inzichten zodat je (nog) beter in staat zult zijn verantwoording voor je eigen leven te nemen. Dat is een keus die je zelf maakt, of je dat wilt of niet.
Als mens heb je de beschikking over een fysiek lichaam, dat is opgebouwd uit de bouwstoffen die moeder aarde beschikbaar heeft en beschikbaar stelt.
Dit fysieke lichaam bestaat voornamelijk uit mineralen en water.
Een Duitse Homeopatisch arts, Dr Schüssler, heeft medio 19de eeuw de celzouten en de werking hiervan “ontdekt”.
Vanuit een stukje ontevredenheid over de ingewikkeldheid van de Homeopathie en de vele verschillende middeltjes die daarbij ingezet werden, dacht hij:”Het moet eenvoudiger kunnen.” Zijn gedachte was simpel: Pak een lichaam verbrand dat en je houdt as over. Deze as heeft Dr Schüssler geanalyseerd en hij vond een aantal basismineralen waaruit een menselijk lichaam is opgebouwd.
Hij kwam er achter dat tekorten in deze mineralen verantwoordelijk zijn voor klachten en ziekte.
Hij heeft een aantal basismineralen geselecteerd die van levensbelang zijn: de celzouten. Celzouten zijn dus lichaamseigen mineralen die een fysiologische functie vervullen.
Deze mineralen moeten in constante voorraad in het lichaam aanwezig zijn.
Bij tekorten moeten de mineralen/celzouten aangevuld worden maar dan in die vorm dat het functioneren van de gezonde cellen niet wordt verstoord en de functionele storing wel wordt opgeheven.
Schüssler heeft voor de verdunning van de mineralen de methode door middel van verwrijven gebuikt. In tegenstelling tot de verdunningsmethode in de Homeopathie, waar de verdunningen door middel van schudden worden gemaakt.
Verwrijven zorgt ervoor dat de mineralen eerst fysiek werken. Dus op lichamelijk niveau, de stoffen worden direct in de cellen opgenomen. Homeopathische middelen werken door de verticale beweging eerst in het geestelijke deel waardoor de klacht niet bij de wortels wordt aangepakt, maar op een ander level.
In Nederland worden celzouten dan ook niet onder Homeopathie gerekend.
Recapitulerend: Celzouten zijn lichaamseigen, van levensbelang zijnde mineralen, die door verwrijving verdund zijn en daardoor rechtstreeks in de cel worden opgenomen, als er een deficiëntie (tekort) van dat mineraal is.
De verwreven celzouten worden aangeboden in lactose/melksuiker tabletten.
Door de verwrijving zijn de mineralen in de vorm van mineraalstof ionen in de melksuiker aanwezig.
Door de verdunning is het bijna onmogelijk om te veel celzouten binnen te krijgen. In 1 liter mineraalwater zitten evenveel mineralen als in 1000 kilo celzout-tabletten.
Schlusser koos voor combinaties/verbindingen van 2 mineralen die in de samenstelling een bijzondere functie vervullen.
Door Schlusser zijn 12 celzout combinaties samengesteld. Later zijn daar door anderen nog 15 combinaties aan toegevoegd. Er zijn 27 celzouten, genummerd van 1 tot 27, in volgorde van ontstaan. De eerste 12 zijn de basiscelzouten de latere 15 de hogere celzouten.
In grote lijn kan gezegd worden dat je begint met de basis-celzouten. Voor hardnekkige of specifieke thema’s worden de hogere celzouten ingezet.
De 12 basis celzouten zijn samengesteld uit 12 eenduidig werkzame combinatie’s.