Hartekracht
Coaching en Vitaliteit
nr 13 Kalium arsenicosum
nr 13 Kalium arsenicosum
Kalium arsenicosum (13)

Karakter:
een versterkingsmiddel bij zwaktetoestanden en vermagering. Belangrijk middel voor de vrouw bij de menopauze voor stabiliteit en innerlijke zekerheid. Een tekort kan aanleiding zijn voor onrust. Kenmerkend is een dorstgevoel, moeheid. De klachten treden periodiek op.

Informatie uit nieuw onderzoek: Belangrijk voor de grens tussen jou en de ander. Wanneer je te open bent en alles laat binnenkomen. Bij kwetsbaarheid, je inhouden en jezelf niet laten zien uit angst voor confrontatie. Voor diepe oude pijn die moeilijk verwerkt kan worden. Problemen met het laten zien van de kern van jezelf door de belangrijkheid van de buitenwereld. Wanneer je te open staat of juist te gesloten bent ten opzichte van de buitenwereld. (De ander.) Het loslaten van opgesloten, vaak oud, onbekend verdriet dat is ontstaan door aanpassing aan de ander. Wanneer je een dikke laag (buffer) naar de buitenkant neerzet en geen beïnvloeding van buitenaf mogelijk is. Voor het loslaten van het denken, oude angsten en oude patronen die zijn gaan vastzitten in de structuur. Kunnen ontspannen door te zijn, door het vertrouwen in jezelf, waardoor spanning uit de omgeving losgelaten kan worden.

Vragen: Ben je onstabiel tijdens de overgang? Heb je een diepe innerlijke onzekerheid? Heb je vaak jeuk?